พลังพล ซ้อมเตรียมขึ้นชกท้าชิงกับนักชกชาวญี่ปุ่นโคเซอิ ทานากะ

พลังพล ซ้อมเตรียมขึ้นชกท้าชิงกับนักชกชาวญี่ปุ่นโคเซอิ ทานากะ

พลังพล ซ้อมเตรียมขึ้นชกท้าชิงกับนักชกชาวญี่ปุ่นโคเซอิ ทานากะ

พลังพล ซ้อมเตรียมขึ้นชกท้าชิงกับนักชกชาวญี่ปุ่นโคเซอิ ทานากะ

พลังพล ซ้อมเตรียมขึ้นชกท้าชิงกับนักชกชาวญี่ปุ่นโคเซอิ ทานากะ

ล่าสุด