image
เมื่อคืนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มนัส บุญจำนงค์ อดีตกำปั้นฮีโร่เหรียญโอลิมปิก คืนสังเวียนโดยการประกาศศักดาเอาชนะคู่ชกจาก เยอรมนี ในศึก เอ็มเอ็กซ์ มวย เอ็กซ์ตรีม

เมื่อคืนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มนัส บุญจำนงค์ อดีตกำปั้นฮีโร่เหรียญโอลิมปิก คืนสังเวียนโดยการประกาศศักดาเอาชนะคู่ชกจาก เยอรมนี ในศึก เอ็มเอ็กซ์ มวย เอ็กซ์ตรีม

เมื่อคืนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มนัส บุญจำนงค์ อดีตกำปั้นฮีโร่เหรียญโอลิมปิก คืนสังเวียนโดยการประกาศศักดาเอาชนะคู่ชกจาก เยอรมนี ในศึก เอ็มเอ็กซ์ มวย เอ็กซ์ตรีม

เมื่อคืนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มนัส บุญจำนงค์ อดีตกำปั้นฮีโร่เหรียญโอลิมปิก คืนสังเวียนโดยการประกาศศักดาเอาชนะคู่ชกจาก เยอรมนี ในศึก เอ็มเอ็กซ์ มวย เอ็กซ์ตรีม

เมื่อคืนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  มนัส บุญจำนงค์ อดีตกำปั้นฮีโร่เหรียญโอลิมปิก คืนสังเวียนโดยการประกาศศักดาเอาชนะคู่ชกจาก เยอรมนี  ในศึก เอ็มเอ็กซ์ มวย เอ็กซ์ตรีม
เมื่อคืนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  มนัส บุญจำนงค์ อดีตกำปั้นฮีโร่เหรียญโอลิมปิก คืนสังเวียนโดยการประกาศศักดาเอาชนะคู่ชกจาก เยอรมนี  ในศึก เอ็มเอ็กซ์ มวย เอ็กซ์ตรีม

ล่าสุด