image
การแข่งขันชิงแชมป์มวยโลกรุ่นมินิมั่มเวต(105ปอนด์) ระหว่าง วันเฮง ไก่ย่างห้าดาวยิม กับ เมลวิน เยรูซาเล็ม

การแข่งขันชิงแชมป์มวยโลกรุ่นมินิมั่มเวต(105ปอนด์) ระหว่าง วันเฮง ไก่ย่างห้าดาวยิม กับ เมลวิน เยรูซาเล็ม

การแข่งขันชิงแชมป์มวยโลกรุ่นมินิมั่มเวต(105ปอนด์) ระหว่าง วันเฮง ไก่ย่างห้าดาวยิม กับ เมลวิน เยรูซาเล็ม

การแข่งขันชิงแชมป์มวยโลกรุ่นมินิมั่มเวต(105ปอนด์) ระหว่าง วันเฮง ไก่ย่างห้าดาวยิม กับ เมลวิน เยรูซาเล็ม

การแข่งขันชิงแชมป์มวยโลกรุ่นมินิมั่มเวต(105ปอนด์) ระหว่าง วันเฮง ไก่ย่างห้าดาวยิม กับ เมลวิน เยรูซาเล็ม

ล่าสุด