image
ยอดกำปั้นมวยไทย "แก้ว วีระศักดิ์ เล็กยิม" สร้างความประทับใจให้ชาวญี่ปุ่น!

ยอดกำปั้นมวยไทย “แก้ว วีระศักดิ์ เล็กยิม” สร้างความประทับใจให้ชาวญี่ปุ่น!

ยอดกำปั้นมวยไทย
ยอดกำปั้นมวยไทย “แก้ว วีระศักดิ์ เล็กยิม” สร้างความประทับใจให้ชาวญี่ปุ่น!

ล่าสุด